Europa

Somálský imigrant p?iletí do Bruselu. Zastaví prvního ?lov?ka, kterého potká a ?ekne mu: ” Díky, pane Evropane, že m? necháváte v téhle zemi a zajišťujete mi ubytování, stravování, léka?skou pé?i a vzd?lání zdarma!”

Muž ale odpoví: “Ne, mýlíte se, já jsem Mexi?an.” Somálec jde dál a potká dalšího kolemjdoucího: “D?kuji za vaši krásnou Evropu!” Ale kolemjdoucí odpoví: “Já ne Evropan. Já Vietnamec.”

Somálec jde dál, potká dalšího kolemjdoucího, pot?ese mu rukou a
?ekne: “Díky za báje?nou Evropu!”

Kolemjdoucí ?ekne: “Nejsem Evropan, jsem z Blízkého východu!”

Somálec nakonec potká krásnou ženu a podez?ívav? se zeptá:
“Jste Evropanka?”

Žena odpoví: “Ne, jsem z Kazachstanu.” Somálec je zmatený a ptá se:

“Kde jsou všichni Evropani?”

*Kazaška se podívá na hodinky, pokr?í rameny a odpoví: ” v práci!”