Maly velky citat

” Koho neuzdravi leky, toho uzdravi priroda … ”
Hippokrates