Rozhovory mezi dispecery a piloty

Dneska mi e-mailem prisel dokument s rozhovory mezi dispecery a piloty. Je to spise britsky humor, ale stejne jsem se skvele pobavila. :D Podotykam, ze to jsou (pry) skutecne zaznamy. Zde vam predkladam kopii celeho dokumentu.
Hezkou zabavu ;)

Nejkuriózn?jší rozhovory mezi dispe?ery a piloty.

Jedná se o opravdové záznamy.

V?ž: “Abyste zabránili hluku, uhn?te prosím o 45 stup?ů doprava.”
Pilot: “Co můžeme d?lat za hluk ve 35000 stopách?”
V?ž: “Takovej rachot, jako když vaše 707 narazí do 727 p?ed vámi.”

V?ž: “Jste Airbus 320, nebo 340?”
Pilot: “Samoz?ejm?, že Airbus 340″.
V?ž: “V tom p?ípad? bu?te tak laskav a zapn?te p?ed startem taky ty dva další motory.”

Pilot: “Dobré ráno Bratislavo”
V?ž: “Dobré ráno, pro informaci, tady je Víde?”
Pilot: ” Chystáme se na p?istání Bratislavo.”
V?ž: “Tady je opravdu Víde?”
Pilot: ” Víde??”
V?ž: “Ano Víde?”.
Pilot: “Ale pro?? My jsme cht?li do Bratislavy.”
V?ž: “OK, tak p?esta?te p?istávat a zahn?te doleva.”

V?ž ironicky k pilotovi, který práv? obzvlášť tvrd? p?istál: “Nojo, p?istání nemusí být žádný tajemství, pasažé?i můžou klidn? v?d?t, že už jsou dole.
Pilot: “To nevadí, oni stejn? vždycky tleskaj”!

Pilot spole?nosti Alitalia, kterému vy?adil blesk z provozu půlku kokpitu:
“Skoro všechno nám vypadlo, nic už už nefunguje, ani výškom?r už nic neukazuje……”
Po p?ti minutách nadávání se ozve pilot jiného letadla: “Drž už hubu a zem?i jako chlap!”

Pilot: “Máme málo paliva. Okamžit? žádáme další instrukce.
V?ž: “Jaká je vaše pozice? Nemáme vás na radaru.”
Pilot: “Stojíme na dráze 2, ?ekáme už v??nost na cisternu.”

V?ž: “Po p?istání prosím na Taxiway Alpha 7, Alpha 5, Whiskey 2,
Delta 1 a Oskar 2″
Pilot: “Kde to je? My se tady p?eci nevyznáme!”
V?ž: “Nic si z toho ned?lejte, já jsem tady taky teprve druhý den.”

Pilot: “Žádáme o povolení ke startu.”
V?ž: “Sorry, ale nemáme váš letový plán, kam letíte?”
Pilot: “Do Salzburgu, jako každý pond?lí”
V?ž: “Dneska je úterý”
Pilot: “To je super, tak to máme dnes volno.”

V?ž: “Vaše výška a pozice?”
Pilot: “M??ím 180 a sedím vep?edu vlevo”.

V?ž: “Máte dostatek paliva, nebo ne?”
Pilot: “Ano”
V?ž: “Ano co?”.
Pilot: “Ano pane”.

V?ž: “Oznamte nám o?ekávaný ?as p?íletu.”
Pilot: “?terý by se mi docela hodilo.”

Po každém letu vypl?ují piloti formulá?, který se jmenuje Grip, neboli stránka. A tam napíšou všechny technické problémy a závady na letadle, které zpozorovali b?hem letu a které je pot?eba opravit. A mechanici si to p?e?tou a zjednají nápravu a pak do formulá?e napíšou, co a jak bylo opraveno. Mají zcela zvláštní humor….

Letecká spole?nost Quantas vydala knihu, ve které nejlepší chuťovky zve?ejnila. Je tam vždy zapsán problém a ?ešení:

Zapsaný problém: levá vnit?ní pneumatika skoro pot?ebuje vym?nit.
?ešení: levá vnit?ní pneumatika byla skoro vym?n?na.

Problém: zkušební let byl O.K., ale automatické p?istávání bylo velice drsné.
Mechanikova poznámka: automatické p?istávání na tomto letadle není nainstalováno.

Poznámka: n?co je uvoln?no v pilotní kabin?.
Mechanik: n?co bylo utaženo v pilotní kabin?.

Poznámka: Na p?edním skle jsou mrtví brouci…
Mechanik dopsal: byli objednáni živí brouci.

Poznámka: autopilot v poloze “držet výšku” nechá letadlo klesat 60 m/min.
Mechanik: tento problém si nemohu p?edvést na zemi.

Zapsaný problém: Hlasitost DME je na neuv??itelné síle.
Mechanik dopsal: hlasitost DME byla nastavena na uv??itelnou sílu.

Zapsaný problém: T?ecí zámky způsobují, že se škrtící pá?ka zastaví.
Mechanik dopsal: proto tam také jsou.

Zapsaný problém: Podez?ení na prasklé sklo.
Mechanik: podez?ení je správné.

Zapsaný problém: Motor ?íslo 3 chybí!
Mechanik: po krátkém hledání byl motor nalezen na pravém k?ídle.

Zapsaný problém: Letadlo se za letu chová legra?n?.
Mechanik: letadlo bylo pokáráno, aby se polepšilo a létalo vážn?.

Zapsaný problém: Cílový radar pobroukává.
Mechanik: cílový radar byl p?eprogramován p?idáním písni?kových textů.

Zapsaný problém: Myš v pilotní kabin?.
Mechanik: byla namontována ko?ka.

Zapsaný problém: Z pod p?ístrojové desky se ozývají zvuky. Jsou to zvuky jako by trpaslík bouchal na n?co kladívkem.
Mechanik: trpaslíkovi bylo odebráno kladívko.